Exploteam spółka cywilna Marta Konieczny, Katarzyna Olesińska

ul. Modrzejowska 50/14

42-500 Będzin

NIP: PL6252446000

REGON: 242864902

Exploteam spółka cywilna jest wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.